Kontakt

Aplikacja IDS – Zintegrowany system dystrybucji

Automaty dostarczamy wraz z autorskim oprogramowaniem IDS, które umożliwia intuicyjne zarządzanie danymi oraz zapewnia szybką komunikację między serwerem a maszynami dystrybuującymi produkty.

Korzystając z przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu, możesz wyświetlić szczegółowe informacje o pobraniach i aktualnych stanach magazynowych. Zyskujesz pełną kontrolę nad zużyciem artykułów. Dzięki temu wzrasta jakość pracy w działach zakupów, produkcji, BHP i controllingu. Ludzie pracują efektywniej.

System jest dopasowany do specyfiki działania i potrzeb firm z wszystkich gałęzi przemysłu.

Aplikacja IDS umożliwia:

zarządzanie produktami i kategoriami, firmami i dystrybutorami, pracownikami, kartami RFID, użytkownikami systemu i maszynami

definiowanie, generowanie i drukowanie dowolnych raportów

stały wgląd w stany magazynowe

automatyczne przekazywanie informacji o stanie systemu wskazanym osobom

Integracja z systemami zewnętrznymi

Integrując system IDS z systemami zewnętrznymi, uzyskujesz efekt synergii. Oznacza to, że korzyści płynące z ich połączenia są większe niż w przypadku posiadania odrębnie działających systemów. Każdą integrację aplikacji IDS rozpatrujemy pod kątem indywidualnych potrzeb Klienta.

Jak to działa?

Aplikacja uruchomiona jest na serwerze. Dostarcza ona maszynom bieżących, kompletnych danych operacyjnych na temat produktów i ich kategorii, praw użytkowników oraz stanów magazynowych. Informacje te są wykorzystywane do dystrybucji towarów wśród pracowników. Komunikacja odbywa się przy użyciu sieci LAN, GSM lub (opcjonalnie) Wi-Fi. Maszyna, za pomocą dedykowanego API, komunikuje się z aplikacją IDS, która dostarcza wymagane dane, zapisuje przesyłane parametry oraz czuwa nad integralnością systemu. Połączenie jest szyfrowane, a każda z maszyn autoryzowana.