Kontakt

Automaty z nowoczesnym oprogramowaniem. Aplikacja IDS – Zintegrowany system dystrybucji

Automaty z nowoczesnym oprogramowaniem dostarczamy wraz z autorskim oprogramowaniem IDS, które umożliwia intuicyjne zarządzanie danymi oraz zapewnia szybką komunikację między serwerem a maszynami dystrybuującymi produkty.

Korzystając z przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu, możesz wyświetlić szczegółowe informacje o pobraniach i aktualnych stanach magazynowych. Zyskujesz pełną kontrolę nad zużyciem artykułów. Dzięki temu wzrasta jakość pracy w działach zakupów, produkcji, BHP i controllingu. Ludzie pracują efektywniej.

System jest dopasowany do specyfiki działania i potrzeb firm z wszystkich gałęzi przemysłu.

Aplikacja IDS umożliwia:

zarządzanie produktami i kategoriami, firmami i dystrybutorami, pracownikami, kartami RFID, użytkownikami systemu i maszynami

definiowanie, generowanie i drukowanie dowolnych raportów

stały wgląd w stany magazynowe

automatyczne przekazywanie informacji o stanie systemu wskazanym osobom

Integracja z systemami zewnętrznymi

Integrując system IDS z systemami zewnętrznymi, uzyskujesz efekt synergii. Oznacza to, że korzyści płynące z ich połączenia są większe niż w przypadku posiadania odrębnie działających systemów. Każdą integrację aplikacji IDS rozpatrujemy pod kątem indywidualnych potrzeb Klienta.

Automaty z nowoczesnym oprogramowaniem

Jak to działa?

Aplikacja uruchomiona jest na serwerze. Dostarcza ona maszynom bieżących, kompletnych danych operacyjnych na temat produktów i ich kategorii, praw użytkowników oraz stanów magazynowych. Informacje te są wykorzystywane do dystrybucji towarów wśród pracowników. Komunikacja odbywa się przy użyciu sieci LAN, GSM lub (opcjonalnie) Wi-Fi. Maszyna, za pomocą dedykowanego API, komunikuje się z aplikacją IDS, która dostarcza wymagane dane, zapisuje przesyłane parametry oraz czuwa nad integralnością systemu. Połączenie jest szyfrowane, a każda z maszyn autoryzowana.

Automaty z nowoczesnym oprogramowaniem